Culture is THE KEY to your success

Joanna Więckowska

Trener, doktor psychologii międzykulturowej. Jej praca doktorska dotyczyła adaptacji obcokrajowców do kultur organizacji. Specjalizuje się w szkoleniach z różnic międzykulturowych. Prowadzi szkolenia w Polsce i zagranicą z zakresu komunikacji i zarządzania międzykulturowego. Prowadzi programy adaptacyjne dla obcokrajowców w Polsce.

Autorka publikacji z zakresu akulturacji, relacji międzynarodowych i stereotypów.