Culture is THE KEY to your success

Stefan Schmid

Trener, doktor psychologii międzykulturowej, doradca w zakresie biznesu międzynarodowego. Absolwent psychologii Uniwersytetu w Regensburgu oraz Uniwersytetu London Metropolitan. Prowadzi szkolenia dla osób migrujących: ekspatów wysyłanych z Niemiec zagranicę, osób przyjeżdżających do pracy w Niemczech. Jest specjalistą w zakresie analizowania procesów grupowych oraz budowania zespołów w firmach międzynarodowych.

Jest członkiem komitetów redakcyjnych periodyków: International Journal of Intercultural Relations, Journal of Cross-cultural Competence and Management oraz Journal of Organisational Transformation and Social Change.